Het coronavirus loopt ons weer voor de voeten.

Met veel pijn in ons hart hebben we moeten besluiten om het Meerdaags Wandelevenement Venray op 4, 5 en 6 juni 2021 niet door te laten gaan. Dit besluit is genomen na ruggespraak met diverse instanties waaronder de gemeente Venray en een vertegenwoordiging van onze vrijwilligers. Uiteraard hebben wij ook overleg gehad met enkele sponsoren en onze horecapartners om hun advies gevraagd. Aanleiding van dit alles is natuurlijk het nog steeds onder ons aanwezige coronavirus. Onderstaand een korte opsomming van argumenten die voor ons aanleiding waren om ons wandelevenement ook dit jaar te annuleren.

De oorspronkelijke planning van 4-5-6 juni:

Als organisatie van een groot meerdaags wandelevenement kun je in februari niet nog langer wachten op mogelijke positieve ontwikkelingen m.b.t. het coronavirus en de daarmee gepaard gaande maatregelen. Er zijn bijvoorbeeld deadlines voor het aanvragen en verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen van de gemeente. Op dit moment durft niemand in te schatten of er begin juni überhaupt een evenement kan plaatsvinden.

De ervaring van het tot twee keer toe moeten cancelen van ons evenement in 2020 heeft alles en iedereen wat voorzichtiger en sceptischer gemaakt. Met enige regelmaat zien we dat evenementen in juni en zelfs juli worden geannuleerd. Afgelopen week werd bijvoorbeeld een streep door de Nijmeegse Vierdaagse, die eind juli op de kalender stond, gezet. Kortom, er is eigenlijk geen enkel positief signaal op te vangen waarom ons wandelevenement in juni nu wel zou mogen of kunnen doorgaan.

Een alternatieve datum:

Na het besluit te hebben genomen dat juni gewoon niet haalbaar was, hebben we meteen naar een mogelijke alternatieve datum gezocht. Hierbij moesten we met een vijftal zaken rekening houden, t.w.:

  • De wandelkalender in Nederland (m.n. de wat grotere wandeltochten)
  • De evenementenkalender van Venray
  • De schoolvakanties
  • De beschikbaarheid van onze vrijwilligers
  • Tijdstip van het jaar

Gebaseerd op bovenstaande criteria bleken er helaas geen alternatieve data voor ons wandelevenement beschikbaar te zijn. Telkens waren er niet overbrugbare problemen rondom een bepaald weekend verder in het jaar. Tijdens de schoolvakantieperiode zijn er te weinig vrijwilligers beschikbaar. Na de schoolvakanties zit de evenementenkalender in Venray vol en is ons duidelijk geworden dat het verkrijgen van een vergunning heel lastig zal worden en ook pas zeer laat toegekend zou kunnen worden. Het doorschuiven van ons evenement in de periode na september levert weer problemen op qua zonsopkomst en zonsondergang en mogelijke weersomstandigheden. En bij dit alles blijft er een hele grote mate van onzekerheid boven alle evenementen hangen. We hebben echt alle mogelijke opties bekeken en konden als bestuur en organisatie van het Meerdaags Wandelevenement Venray niet anders dan dit besluit nemen.

Ondanks alle perikelen rondom het coronavirus en het wederom moeten cancelen van ons wandelevenement blijven we zeer positief en gaan eind dit jaar vol aan de bak voor de editie in 2022. Ter voorbereiding daarop hebben wij nu al goed nieuws. Zelfs in deze moeilijke tijd hebben we twee nieuwe sponsoren gevonden die ons gaan ondersteunen bij de voorbereidingen.

Had u zich in geschreven voor ons afgelaste evenement in 2020 dan krijgt u binnenkort een mail met daarin de al toegezegde 50% kortingscoupon(s). Mocht u in 2022 niet in staat zijn deel te nemen, dan blij(ft)(ven) de kortingscoupon(s) geldig voor 2023. U kunt dus altijd gebruik maken van deze coupon(s). Bij eventuele vragen graag een mail sturen naar info@wandelevenementvenray.nl.

Noteer alvast in je agenda: op 3 – 4 – 5 juni 2022 gaat de 3e editie van het Meerdaags Wandelevenement Venray van start. Dit is het Pinksterweekend, dus je kunt er een mooi lang wandelweekend van maken.

Blijf gezond door te blijven wandelen!

Bestuur Meerdaags Wandelevenement Venray.