HET GOEDE DOEL

De organisatoren van het MWV vonden het een fijn idee om een goed doel te koppelen aan het MWV. Van het inschrijfgeld van het MWV gaat daarom 25 procent naar de stichting ALS Nederland. De organisatie  hoorde namelijk van een initiatief van Venraynaar Norbert Hulleman dat daarmee is verbonden, en omarmden zijn idee meteen. Hieronder Norberts verhaal. Of beter gezegd, dat van zijn vader.

Uit naam van mijn vader, de strijd gaat door Op donderdag 7 augustus 2014 begon mijn vader Martin Hulleman op de veel te jonge leeftijd van 71 jaar aan zijn wat hij noemde volgende reis. Op zijn sterfbed gaf hij me een opdracht mee: “Nor, zorg dat de strijd doorgaat”. ‘Ga door met mijn strijd”. Dat is de noodkreet waarmee de stichting ALS Nederland campagne voert in haar gevecht tegen deze ziekte. Mijn vader legde daarmee wel een heel zware last op mijn schouders, vond ik. Waarop mijn pa – met een heel zachte stem want dat doet die kloteziekte – zei: “Nor, zorg dat anderen niet overkomt wat mij overkomen is”. Dat hakte er behoorlijk in, kan ik je zeggen. Maar ik heb pap beloofd dat ik doorga met zijn strijd. En dat doe ik nog steeds.

In de jaren dat hij ziek was, en ook na zijn overlijden, hebben mijn familie en ik veel bijeenkomsten bezocht. Zoals de ALS werelddag. Bij die gelegenheden ben ik vaak met ALS-patiënten en de mensen om hen heen in gesprek gegaan. Dan hoorden we dat veel mensen niet meer rechtstreeks aan ALS-patiënten durven te vragen hoe het met hen gaat. Dat was ons ook al vaak opgevallen. Dat bracht mij op het idee om mensen op een laagdrempelige manier samen te brengen, en op die manier rechtstreeks informatie te verspreiden over wat deze ziekte betekent en inhoudt. De landelijke burendag zou daar een mooi opstapje voor kunnen zijn. Inmiddels hebben we, met de stichting ALS Nederland, samen dus mooi de landelijke barbecue-actie.

Verder zoek ik voortdurend naar mogelijkheden om geld in te zamelen voor de stichting ALS Nederland. Daarvoor zoek ik vaak contact met andere initiatieven. Zo ook het Meerdaags Wandelevenement Venray. Ik ben dan weer zó verrast – je merkt dan dat je die last niet alleen draagt, maar dat mensen om mij heen graag willen helpen. Dat vind ik zeer bijzonder en het voelt ook heel bijzonder. Ik ben dan ook meer dan blij dat de stichting MWV mij nu ook gaat helpen de belofte aan mijn vader in te lossen.

Tijdens de vrijwilligers/sponsormiddag van het Meerdaags Wandelevenement Venray werd door voorzitter Andre Tonen een cheque van € 2.588,92 uitgereikt aan Norbert Hulleman van Stichting ALS Nederland.

Het bestuur heeft besloten dat wij met ingang van 2020  twee goede doelen zullen hebben t.w.:

  • Stichting ALS Nederland
  • MetaKids.